Světelně technický projekt

Společnost Dovimex pro všechny průmyslové LED svítidla, které dodává na trh, garantuje nejen udávané technické parametry, ale také intenzitu osvětlení provedenou ve výpočtech.

Světelně technický projekt

Světelně technický projekt je důležitý pro správný výběr a nadimenzování osetlovací soustavy. Trh je zaplaven najrůznejšími LED svítidly ze zaručenou kvalitou a technickými parametry, které na první pohled vzbuzují představu dobrého svítidla, ale v konečném důsledku může být světelný výstup a účinnost svítidla a hlavně kvalita svítidla diametrálně odlišná jak je uvedeno v technických parametrech svítidla.
Hlavně při větších investicích je důležité aby dodavatel světelné techniky, garantoval nejen technické vlastnosti svítidla ale i dosaženou intenzitu osvětlení na základě jejího výpočtů.
Společnost Dovimex pro všechny průmyslové LED svítidla, které dodává na trh, garantuje nejen udávané technické parametry, ale také intenzitu osvětlení provedenou ve výpočtech.

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Světelně technický projekt