Blog - průmyslové LED osvětlení

.

Společnost Dovimex, s.r.o. nabízí možnost spolupráce

Elektro montážním firmám
Obchodním společnostem
Projektantům elektro
Projektantům osvétlení

Pro spolupracujíci firmy zabezpečujeme

Technickou podporu
Zpracování projektů osvětlení
Obchodní servis
Záruční a pozáruční servis
Poradenský servis při výběru nejvhodnějších svítidel
Zabezpečení svítidel dle specifických požadavků klientů
Široké portfólio kvalitních LED a indukčních svítidel

Inteligentní regulace osvětlení – snížení spotřeby elektřiny je možné dosáhnout nejen instalací kvalitnějších modernejších svítidel a hospodářnějších světelných zdrojů. V objektech s možným využitím přirozeného osvětlení se stále intenzivněji využívá inteligentní regulace osvětlení. Přičemž výsledky realizovaných projektů a poznatky ze světelně technických auditů dokazují, že výhodnější než dílčí řešení s výměnou úspornějších světelných zdrojů je vložit prostředky do podstatné obnovy osvětlovací soustavy. Investice do systémové změny (svítidla – zdroje – řízení osvětlení) má často velmi dobrou návratnost. Inteligentní regulace osvětlení ještě zvyšuje energetickou úsporu o 10-20% a podstatně zvyšuje uživatelský konfort s možnstí přednastavení regulace … Otevřít

Energetický audit osvětlení. Mnohé osvětlovací soustavy ve výrobních provozech jsou zastaralé a nesplňují základní požadavky na osvětlení stanovené legislativními předpisy a technickými normami. Z obavy o výši nákladů na jejich rekonstrukci provozovatelé řešení těchto nedostatků často odkládají, aniž by si dali vyčíslit předpokládanou výši investice do modernizace osvětlení a její návratnost. Získat tyto informace přitom nemusí být příliš
složité. Podrobně zmapovat existující stav osvětlovací soustavy, zjistit potenciál úspor a navrhnout konkrétní řešení je cílem světelně technických součástí energetických auditů. Při poskytnutí vstupních informací o současném stavu osvětlení společnost Dovimex za Vás zpracuje návrh … Otevřít

Osvětlenost má vliv na to, jak rychle, bezpečně a pohodlně vnímáme a provádíme potřebnou zrakovou roli. Průměrná hodnota osvětlenosti na pracovišti v místě zrakového úkolu nesmí klesnout pod normou stanovené hodnoty uvedené v tabulkách technické normy ČSN EN 12464-1, bez ohledu na stav osvětlovací soustavy. Pokud se světelné podmínky v místě zrakového úkolu liší od běžných předpokladů, hodnota intenzity osvětlení může být upravena nejvýše o 1 stupeň na stupnici intenzity osvětlení. Podmínky intenzity osvětlení na jednotlivých pracovištích určuje předpis svítivosti podle norem EU. V normálních světelných podmínkách se vyžaduje 20 lx na … Otevřít

Aktuální evropská technická norma o osvětlování pracovních prostorů v interiérech ČSN EN 12464-1, platná od března 2012, podporuje komplexní řešení. Při návrhu osvětlovací soustavy pracoviště by mělo býtprioritou vytvořit optimální podmínky pro zrakový výkon v konkrétním pracovním prostředí tak, aby byla maximálně zajištěnazraková pohoda. S ohledem na nové možnosti světelné techniky norma sice některé požadavky zpřísnila, zároveň však platí, že předepsané hodnoty se nevztahují na celý vnitřní prostor. Požadovaná intenzita osvětlení, maximální přípustné oslnění či optimální podání barev světelnými zdroji musí být dodrženy při jednotlivých druzích pracovních prostředí speciálně v místech … Otevřít

Světelně technický projekt je důležitý pro správný výběr a nadimenzování osetlovací soustavy. Trh je zaplaven najrůznejšími LED svítidly ze zaručenou kvalitou a technickými parametry, které na první pohled vzbuzují představu dobrého svítidla, ale v konečném důsledku může být světelný výstup a účinnost svítidla a hlavně kvalita svítidla diametrálně odlišná jak je uvedeno v technických parametrech svítidla.
Hlavně při větších investicích je důležité aby dodavatel světelné techniky, garantoval nejen technické vlastnosti svítidla ale i dosaženou intenzitu osvětlení na základě jejího výpočtů.
Společnost Dovimex pro všechny průmyslové LED svítidla, které dodává na trh, garantuje nejen udávané technické parametry, ale také intenzitu osvětlení provedenou ve … Otevřít

Světelný zdroj LED technologie je současné době nejefektivnější konvenčně používaný světelný zdroj. LED má také výhodu, že emitované světlo vyzařuje jedním směrem. Se směrovostí vyzařovaného světla se dá pracovat pomocí optických prvků svítidla. Protože se LED dioda při průchodu proudu přes P/N přechod zahřívá, je potřebné ji ochlazovat. K ochlazování čipů slouží ve většině případu pasivní chladiče. Nedostatečné chlazení, nebo špatná konstrukce svítidla velmi negativně ovlivňuje jednak životnost diody a také má přímý vliv na degradaci jasu. Proto kvalitní konstrukce svítidla s dobrým odvodem tepla představuje velice důležitou součást svítidla. S opravdu dobrou konstrukcí … Otevřít

Proč věnovat problematice osvětlení pozornost?

Osvětlení je důležitý prvek pracovního prostředí, který ovlivňuje kvalitu, efektivitu, ale i bezpečnost práce. Přestože za poslední desetiletí prošel vývoj svítidel a světelných zdrojů výraznými změnami, i v současnosti se najdou budovy s technicky zastaralými svítidly.  Jejich opravy a provoz často stojí majitele více než koupě nových zařízení. Výměnou starých osvětlovacích soustav za nové LED světelné zdroje se podstatně

sníží spotřebu energie 50-80% podle typu a času provozu svítidla
sníží náklady na údržbu  a výměnu svítidel  (životnost u LED je 3-5x delší než u výbojkových svítidel)
bez IR a UV záření
bez stroboskopického efektu

Společnost Dovimex přizpůsobuje návrhy … Otevřít

Každé LED svítidlo má specifickou vyzařovací charakteristiku a světelnou účinnost v závislosti na použitém typu čipu, předřadníku, konstrukce svítidla a distribučních vlastností světla paraboly, reflektoru, případně optiky svítidla. Všechny tyto aspekty ovlivňují vyzařovací charakteristiku svítidla co se promítá do celkové světelné účinnosti lampy, celkové intenzitě osvětlení a energetické náročnosti.
I při požití svítidel se stejným příkonem a stejným vyzařovacím úhlem může mít svítidlo velký rozdíl ve světelné účinnosti.
Z toho důvodu výběr svítidel bez světelně technického projektu je dost problematické a vůbec nemusí být dosaženo předpokládané parametry osvětlení.
V praxi to znamená, že na nasvícení stejné plochy na požadovanou úroveň při použití … Otevřít

Světelná účinnost LED svítidel , značka K, bezrozměrné číslo je poměr světelného toku vyjádřeného v Lm k příslušnému zářivému toku ve W .
Světelná účinnost indikuje efektivitu, se kterou je spotřebována elektrická energie přeměňována na světlo. Tato účinnost je udávána v lm / W nebo v lumenech na Watt.
Světelná účinnost LED svítidla je určujícím faktorem pro efektivitu osvětlení v závislosti na spotřebované energií to znamená čím je vyšší světelná účinnost svítidla (Lm) na jeden W spotřebované energie (Lm / W) tím je osvětlení efektivnější při nižší spotřebě energie.

Pozor! Mnohý si zaměňují světelnou účinnost ze světelním tokem (lm/W) , svítivostí, nebo měrným světelním … Otevřít

Světelný tok je fotometrická fyzikální veličina, která označuje světelnou energii, kterou světelný zdroj vyzáří za časovou jednotku, v tomto případě za 1 sekundu. Je to energie posuzována z hlediska citlivosti oka na různé vlnové délky světla. Základní jednotka: lumen, značka jednotky: lm

Svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost – označujeme písmenem I a její jednotka je kandela (cd). 1 cd odpovídá svítivosti jedné svíčky. Například žárovka o příkonu 100 W má svítivost přibližně 135 cd. LED žárovka se stejnou svítivostí má příkon zhruba … Otevřít

Podání barev u osvětlení (CRI) vyjadřuje plnost barevného spektra světla (Ra). Odborněji řečeno, index podání barev je číslo vyjadřující schopnost světelného zdroje reprodukovat barvy osvětleného objektu ve srovnání s přirozeným slunečním osvětlením. Čím je číslo indexu pokrytí barev větší, tím je kvalita světla vyšší a objekty jím osvětlené se budou jevit spolehlivější a přirozenější. Číslo 100 vyjadřuje ideální podání barev světla, jaké vzniká pod přirozeným slunečním světlem, hodnota 0 zase tak nízkou kvalitu podání barev, že ačkoli je světlo silné, není možné pod ním rozeznat barvy. Rozdíl světelného toku LED čipů stejné kvality s CRI 70 … Otevřít

Společnost Dovimex přichází s profesionálním řešením v oblasti úsporného LED osvětlení pro administrativní, průmyslové, výrobní, logistické a komerční prostory. Navrhovaná řešení jsou přesně projektovány na míru zákazníka. LED osvětlovací soustavy navrhujeme v ekonomické nebo prémiové variantě ze záruční dobou podle tipu projektu 3-7 let. Úspory energie garantujeme dle specifikace projektu od 50-90%, a rychlou návratnost investice. Regulace osvětlení může být klasická nebo navržený automatický systém řízení osvětlení na bázi DALI protokolu nebo na bázi bezdrátové komunikace ZigBee, ZigWave. Všechny průmyslové LED svítidla od společnosti DOVIMEX jsou navrženy na vysoké technické úrovni s dobou životnosti 50-100 000 hodin podle tipu svítidla. Procházejí přísnou technickou … Otevřít

                                              ATEX směrnice pro svítidla do výbušného prostředí.

EVROPSKÉ směrnice 94/9 / ES (dále nazývané ATEX) sjednocuje značení a umožnuje volný pohyb zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, po území EU. Směrnice stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zařízení určená pro použití ve výbušném prostředí. Výrobky jsou značeny kódem, který se skládá z následujících částí:

SKUPINY ZAŘÍZENÍ:

Směrnice rozděluje zařízení do dvou skupin. Skupina zařízení I zahrnuje zařízení určená pro použití v podzemních částech dolů a v částech … Otevřít

Předpis svítivosti podle normy EN 12464-1 pro jednotlivá pracoviště.
Údaje jsou uvádena v Luxech.

 

Administrativní prostory
zakládání dokumentů, kopírování atd. 300
psaní, psaní na stroji, čtení,zpracování dat 500
technické kreslení 750
pracovní stanice CAD 500
konferenční a zasedací místnosti 500
recepce 300
archivy 200

Obchodní prostory 
prodejní prostory 300
prostory u pokladen 500
balicí stoly 500

Místnosti pro odpočinek,hygienu a první pomoc
kantýny, spíže 200
odpočívárny 100
místnosti pro tělesná cvičení 300
šatny, umývárny, koupelny, toalety 200
místnosti pro nemocné 500
ošetřovny 500

Dopravní zóny
komunikační prostory a chodby 100
schodiště, eskalátory, pohyblivéchodníky150
nakládací rampy a … Otevřít

Blog