ATEX směrnice pro osvětlení

ATEX směrnice stanovuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zařízení určená pro použití ve výbušném prostředí.

Nevýbušná LED svítidla

                                              ATEX směrnice pro svítidla do výbušného prostředí.

EVROPSKÉ směrnice 94/9 / ES (dále nazývané ATEX) sjednocuje značení a umožnuje volný pohyb zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, po území EU. Směrnice stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zařízení určená pro použití ve výbušném prostředí. Výrobky jsou značeny kódem, který se skládá z následujících částí:

SKUPINY ZAŘÍZENÍ:

Směrnice rozděluje zařízení do dvou skupin. Skupina zařízení I zahrnuje zařízení určená pro použití v podzemních částech dolů a v částech instalací na povrchu dolů, které MOHOU být ohrožena Důlní plynem a / nebo hořlavým prachem. Skupina zařízení II zahrnuje zařízení určená pro použití v ostatních místech, která MOHOU být ohrožena Výbušná atmosféra tvořená směs vzduchu s plyny či prachem. Tyto skupiny jsou dále rozdělen do kategorií.

KATEGORIE V RÁMCI odpovídající skupiny:

Skupina zařízení I se dále dělí na kategorie M1 a M2.

U výrobků kategorie M1 se vyžaduje, aby zůstaly funkční z bezpečnostních důvodů v přítomnosti výbušné atmosféry a vyznačují se komplexního prostředky ochrany proti výbuchu:

V případě poruchy jednoho z použitých prostředků je zajištění dostatečná úroveň bezpečnosti alespoň jedním dalším nezávislým prostředkem ochrany.
Nebe v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zajištění dostatečná úroveň bezpečnosti.
U výrobků kategorie M2 se počítá s tím, že budou v případě vzniku výbušné atmosféry vypnuty. Přesto se však předpokládá, že výbušná atmosféra Může Během provozu zařízení kategorie M2 vzniknout. Proto ochranných opatření pro výrobky této kategorie zajišťují dostatečnou úroveň ochrany při normálním provozu a navíc pro případ těžkých provozních podmínek vznikajících Zejména hrubým zacházení a změnami okolního prostředí. To zahrnuje i požadavek zajistit u zařízení dostatečnou úroveň bezpečnosti i v případě provozních poruch nebe v nebezpečných provozních podmínkách, které je nutno normálně Vzít v úvahu.

Skupina zařízení II se dále dělí na kategorie 1, 2 a 3.

Zařízení kategorie 1 jsou určena pro použítí v zóně 0 a zóně 20:

Zóna 0 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směs vzduchu s plyny, parami nebe Mlha velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často (celkem více než 1000 hodin ročně).
Zóna 20 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směs velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často (celkem více než 1000 hodin ročně).
Zařízení kategorie 2 jsou určena pro použítí v zóně 1 a zóně 21:

Zóna 1 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směs vzduchu s plyny, parami nebe Mlha pravděpodobný (celkem 10 – 1000 hodin ročně).
Zóna 21 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směs pravděpodobný (celkem 10 – 1000 hodin ročně).
Zařízení kategorie 3 jsou určena pro použítí v zóně 2 a zóně 22:

Zóna 2 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směs vzduchu s plyny, parami nebe Mlha nepravděpodobných a POkud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období (celkem měně než 10 hodin ročně).
Zóna 22 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směs nepravděpodobných a POkud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období (celkem měně než 10 hodin ročně).
TYPY VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY:
G – Výbušná atmosféra vytvořená směs vzduchu s plyny, parami nebo mlha.
D – Výbušná atmosféra vytvořená prachovzdušnou směs.

TYP OCHRANY

Ex ia – ochrana Jiskrová bezpečností pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-11. Vhodné pro použití v zóně 0, 1 a 2.
Ex IAD – ochrana Jiskrová bezpečností pro atmosféru typu D dle normy EN 61241-11. Vhodné pro použití v zóně 20, 21 a 22.
Ex Ib – ochrana Jiskrová bezpečností pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-11. Vhodné pro použití v zóně 1 a 2.
Ex IBD – ochrana Jiskrová bezpečností pro atmosféru typu D dle normy EN 61241-11. Vhodné pro použití v zóně 21 a 22.
Ex e – zajištěné provedení pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-7. Vhodné pro použití v zóně 1 a 2.
Ex nA – ochrana typu n pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-15. Vhodné pro použití v zóně 2.

SKUPINA Plyn:

IIA – zařízení testována pro použití v atmosféře s výskytem acetonu, ethanolu, propanu, butanu, benzenu, amoniaku, toluenu a plynů Stejně nebezpečných.
IIB – zařízení testována pro použití v atmosféře s výskytem formaldehydu, Ether, dibutyletheru, ethylenu, MEK, THF, plynů Stejně nebezpečných a plynů ze skupiny IIA.
IIC – zařízení testována pro použití v atmosféře s výskytem vodíku, acetylenu, plynů Stejně nebezpečných a plynů ze skupin IIA, IIB.

ZNAČENÍ MAX. POVRCHOVÉ TEPLOTY PRO ZAŘÍZENÍ CERTIFIKOVANÁ DO ATMOSFÉRY TYPU G:

T6 – maximální povrchová teplota zařízení 85 ° C
T5 – maximální povrchová teplota zařízení 100 ° C
T4 – maximální povrchová teplot

Značenie svietidiel do výbušného prostredia

Značenie svietidiel do výbušného prostredia

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

Nevýbušná LED svítidla