Výpočet osvětlení, návratnosti investice, energetický audit.

Výpočet osvětlení, výběr a návrh osvětlovací soustavy z více druhů svítidel, zpracování kalkulace úspor a návratnosti investice Vám poskytneme zdarma.

.

Vaše jméno (povinné)

Váš e-mail (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

Parametry pro světelne-technický projekt

Aktuální evropská technická norma o osvětlování pracovních prostorů v interiérech dle ČSN EN 12464-1, platná od března 2012, podporuje komplexní řešení. Při návrhu osvětlovací soustavy pracoviště by mělo být prioritou vytvořit optimální podmínky pro zrakový výkon v konkrétním pracovním prostředí tak, aby byla maximálně zajištěna zraková pohoda. S ohledem na nové možnosti světelné techniky norma sice některé požadavky zpřísnila, zároveň však platí, že předepsané hodnoty se nevztahují na celý vnitřní prostor. Požadovaná intenzita osvětlení, maximální přípustné oslnění či optimální podání barev světelnými zdroji musí být dodrženy při jednotlivých druzích pracovních prostředí speciálně v místech pro zrakové úkoly a v jejím bezprostředním okolí.
Požadované základní vstupní informace pro výpočet osvětlení.
Pro zpracování světelně technických výpočtů a správné nadimenzování osvětlovací soustavy jsou zapotřebí od Vás následující vstupní informace: rozměr půdorysu objektu A x B (m) resp. vypočítávané plochy pro osvětlení a výšku kotvení svítidel. V případě, že chcete zachovat původní elektroinstalaci uvedte osovou vzdálenost současně nainstalovaných svítidel v prostoru Pokud máte k dispozici projekt objektu v DWG nebo jiném formátu zašlete nám ho. Uveďte svůj požadavek na intenzitu osvětlení v Luxech, pokud nevíte navrhneme Vám podle normy EN.
V případě že chcete zpracovat energetický audit a výpočet návratnosti investice, uveďte typ a počet svítidel nainstalovaných v současnosti a Vaši cenu kterou platíte za elektrickou energií a celkovou dobu svícení v objektu za rok.

Chcete více informací?

Zkuste navštívit naši FAQ Stránku s nejčastějšími otázkami ohledně průmyslových svítidel, technických informací a nákupu.

CZ: Lidečko 143, 756 21

Telefon SK: +421 907 261 790
Telefon CZ: +420 773 561 728
IČO: 26877619 DIČ: CZ26877619

E-Mail: office@dovimex.cz
Web: www.průmyslova-svitidla.eu
Web: www.led-a.cz

Výpočet osvětlení, návratnosti investice, energetický audit.