Výkon na pracovišti ve spojení s osvětlením

Výkon na pracovišti ve spojení s osvětlením

Osvětlenost má vliv na to, jak rychle, bezpečně a pohodlně vnímáme a provádíme potřebnou zrakovou roli. Průměrná hodnota osvětlenosti na pracovišti v místě zrakového úkolu nesmí klesnout pod normou stanovené hodnoty uvedené v tabulkách technické normy ČSN EN 12464-1, bez ohledu na stav osvětlovací soustavy. Pokud se světelné podmínky v místě zrakového úkolu liší od běžných předpokladů, hodnota intenzity osvětlení může být upravena nejvýše o 1 stupeň na stupnici intenzity osvětlení. Podmínky intenzity osvětlení na jednotlivých pracovištích určuje předpis svítivosti podle norem EU. V normálních světelných podmínkách se vyžaduje 20 lx na rozeznání rysů lidské tváře. Tato hodnota byla přijata jako nejnižší na stupnici intenzity osvětlení. V prostorách s trvalým pobytem osob nesmí být udržována intenzita osvětlení menší než 200 lx .

 

august 29, 2016 / Průmyslová LED svítidla

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Výkon na pracovišti ve spojení s osvětlením