Světelně technický projekt

Světelně technický projekt je důležitý pro správný výběr a nadimenzování osetlovací soustavy. Trh je zaplaven najrůznejšími LED svítidly ze zaručenou kvalitou a technickými parametry, které na první pohled vzbuzují představu dobrého svítidla, ale v konečném důsledku může být světelný výstup a účinnost svítidla a hlavně kvalita svítidla diametrálně odlišná jak je uvedeno v technických parametrech svítidla.
Hlavně při větších investicích je důležité aby dodavatel světelné techniky, garantoval nejen technické vlastnosti svítidla ale i dosaženou intenzitu osvětlení na základě jejího výpočtů.
Společnost Dovimex pro všechny průmyslové LED svítidla, které dodává na trh, garantuje nejen udávané technické parametry, ale také intenzitu osvětlení provedenou ve výpočtech.