Portfólio LED svitidel pro průmyslové a interierové osvětlení od společnosti Dovimex

LED svítidla pro všechny aplikace osvětlení. LED svítidla pro osvětlení průmyslových, výrobních objektů, skladů, logistických center, sportovních hřišť a areálů, interierová LED osvětlení obchodů, obchodních domů, kanceláří.

Společnost Dovimex, s.r.o. nabízí možnost spolupráce

Elektro montážním firmám
Obchodním společnostem
Projektantům elektro
Projektantům osvétlení

Pro spolupracujíci firmy zabezpečujeme

Technickou podporu
Zpracování projektů osvětlení
Obchodní servis
Záruční a pozáruční servis
Poradenský servis při výběru nejvhodnějších svítidel
Zabezpečení svítidel dle specifických požadavků klientů
Široké portfólio kvalitních LED a indukčních svítidel

Inteligentní regulace osvětlení – snížení spotřeby elektřiny je možné dosáhnout nejen instalací kvalitnějších modernejších svítidel a hospodářnějších světelných zdrojů. V objektech s možným využitím přirozeného osvětlení se stále intenzivněji využívá inteligentní regulace osvětlení. Přičemž výsledky realizovaných projektů a poznatky ze světelně technických auditů dokazují, … Otevřít

Energetický audit osvětlení. Mnohé osvětlovací soustavy ve výrobních provozech jsou zastaralé a nesplňují základní požadavky na osvětlení stanovené legislativními předpisy a technickými normami. Z obavy o výši nákladů na jejich rekonstrukci provozovatelé řešení těchto nedostatků často odkládají, aniž by si dali vyčíslit … Otevřít

Osvětlenost má vliv na to, jak rychle, bezpečně a pohodlně vnímáme a provádíme potřebnou zrakovou roli. Průměrná hodnota osvětlenosti na pracovišti v místě zrakového úkolu nesmí klesnout pod normou stanovené hodnoty uvedené v tabulkách technické normy ČSN EN 12464-1, bez ohledu na … Otevřít

Aktuální evropská technická norma o osvětlování pracovních prostorů v interiérech ČSN EN 12464-1, platná od března 2012, podporuje komplexní řešení. Při návrhu osvětlovací soustavy pracoviště by mělo býtprioritou vytvořit optimální podmínky pro zrakový výkon v konkrétním pracovním prostředí tak, aby byla … Otevřít

Světelně technický projekt je důležitý pro správný výběr a nadimenzování osetlovací soustavy. Trh je zaplaven najrůznejšími LED svítidly ze zaručenou kvalitou a technickými parametry, které na první pohled vzbuzují představu dobrého svítidla, ale v konečném důsledku může být světelný výstup a účinnost svítidla a hlavně kvalita svítidla diametrálně odlišná jak … Otevřít

Světelný zdroj LED technologie je současné době nejefektivnější konvenčně používaný světelný zdroj. LED má také výhodu, že emitované světlo vyzařuje jedním směrem. Se směrovostí vyzařovaného světla se dá pracovat pomocí optických prvků svítidla. Protože se LED dioda při průchodu proudu přes P/N přechod zahřívá, … Otevřít

Proč věnovat problematice osvětlení pozornost?

Osvětlení je důležitý prvek pracovního prostředí, který ovlivňuje kvalitu, efektivitu, ale i bezpečnost práce. Přestože za poslední desetiletí prošel vývoj svítidel a světelných zdrojů výraznými změnami, i v současnosti se najdou budovy s technicky zastaralými svítidly.  Jejich opravy a provoz často stojí majitele více než koupě nových … Otevřít

Každé LED svítidlo má specifickou vyzařovací charakteristiku a světelnou účinnost v závislosti na použitém typu čipu, předřadníku, konstrukce svítidla a distribučních vlastností světla paraboly, reflektoru, případně optiky svítidla. Všechny tyto aspekty ovlivňují vyzařovací charakteristiku svítidla co se promítá do celkové světelné účinnosti lampy, celkové intenzitě osvětlení a energetické náročnosti.
I při … Otevřít

Světelná účinnost LED svítidel , značka K, bezrozměrné číslo je poměr světelného toku vyjádřeného v Lm k příslušnému zářivému toku ve W .
Světelná účinnost indikuje efektivitu, se kterou je spotřebována elektrická energie přeměňována na světlo. Tato účinnost je udávána v lm / W nebo v lumenech na Watt.
Světelná účinnost LED svítidla … Otevřít

Světelný tok je fotometrická fyzikální veličina, která označuje světelnou energii, kterou světelný zdroj vyzáří za časovou jednotku, v tomto případě za 1 sekundu. Je to energie posuzována z hlediska citlivosti oka na různé vlnové délky světla. Základní … Otevřít

Podání barev u osvětlení (CRI) vyjadřuje plnost barevného spektra světla (Ra). Odborněji řečeno, index podání barev je číslo vyjadřující schopnost světelného zdroje reprodukovat barvy osvětleného objektu ve srovnání s přirozeným slunečním osvětlením. Čím je číslo indexu pokrytí barev větší, tím je kvalita světla vyšší a objekty … Otevřít

Nabídka spolupráce