Blog - průmyslové LED osvětlení

.

Společnost Dovimex, s.r.o. nabízí možnost spolupráce

Elektro montážním firmám
Obchodním společnostem
Projektantům elektro
Projektantům osvétlení

Pro spolupracujíci firmy zabezpečujeme

Technickou podporu
Zpracování projektů osvětlení
Obchodní servis
Záruční a pozáruční servis
Poradenský servis při výběru nejvhodnějších svítidel
Zabezpečení svítidel dle specifických požadavků klientů
Široké portfólio kvalitních LED a indukčních svítidel

Aktuální evropská technická norma o osvětlování pracovních prostorů v interiérech ČSN EN 12464-1, platná od března 2012, podporuje komplexní řešení. Při návrhu osvětlovací soustavy pracoviště by mělo býtprioritou vytvořit optimální podmínky pro zrakový výkon v konkrétním pracovním prostředí tak, aby byla maximálně zajištěnazraková pohoda. S ohledem na nové možnosti světelné techniky norma sice některé požadavky zpřísnila, zároveň však platí, že předepsané hodnoty se nevztahují na celý vnitřní prostor. Požadovaná intenzita osvětlení, maximální přípustné oslnění či optimální podání barev světelnými zdroji musí být dodrženy při jednotlivých druzích pracovních prostředí speciálně v místech zrakové … Otevřít

Trh je zaplaven najrůznejšími LED svítidly ze zaručenou kvalitou a technickými parametry, které na první pohled vzbuzují představu dobrého svítidla, ale v konečném důsledku může být světelný výstup a účinnost svítidla diametrálně odlišný jak je uvedeno v technických parametrech svítidla.
Hlavně při větších investicích je důležité aby dodavatel světelné techniky, garantoval nejen technické vlastnosti svítidla ale i dosaženou intenzitu osvětlení na základě jejího výpočtů.
Společnost Dovimex pro všechny průmyslové LED svítidla, které dodává na trh, garantuje nejen udávané technické parametry, ale také intenzitu osvětlení provedenou ve výpočtech…. Otevřít

V současné době se jedná se o nejefektivnější konvenčně používaný světelný zdroj. LED má také výhodu, že emitované světlo vyzařuje jedním směrem. Se směrovostí vyzařovaného světla se dá pracovat pomocí optických prvků svítidla. Protože se LED dioda při průchodu proudu přes P/N přechod zahřívá, je potřebné ji ochlazovat. K ochlazování čipů slouží ve většině případu pasivní chladiče. Nedostatečné chlazení, nebo špatná konstrukce svítidla velmi negativně ovlivňuje jednak životnost diody a také má přímý vliv na degradaci jasu. Proto kvalitní konstrukce svítidla s dobrým odvodem tepla představuje velice důležitou součást svítidla. S opravdu dobrou konstrukcí … Otevřít

Proč věnovat problematice osvětlení pozornost? Osvětlení je důležitý prvek pracovního prostředí, který ovlivňuje kvalitu, efektivitu, ale i bezpečnost práce. Přestože za poslední desetiletí prošel vývoj svítidel a světelných zdrojůvýraznými změnami, i v současnosti se najdou budovy s technicky zastaralými svítidly. Jejich opravy a provoz často stojí majitele více než koupě nových zařízení.

Každé LED svítidlo má specifickou vyzařovací charakteristiku a světelnou účinnost v závislosti na použitém typu čipu, předřadníku, konstrukce svítidla a distribučních vlastností světla paraboly, reflektoru, případně optiky svítidla. Všechny tyto aspekty ovlivňují vyzařovací charakteristiku svítidla co se promítá do celkové světelné účinnosti lampy, celkové intenzitě osvětlení a energetické náročnosti.
I při požití svítidel se stejným příkonem a stejným vyzařovacím úhlem může mít svítidlo velký rozdíl ve světelné účinnosti.
Z toho důvodu výběr svítidel bez světelně technického projektu je dost problematické a vůbec nemusí být dosaženo předpokládané parametry osvětlení.
V praxi to znamená, že na nasvícení stejné plochy na požadovanou úroveň při použití svítidel … Otevřít

Světelná účinnost LED svítidel , značka K, bezrozměrné číslo je poměr světelného toku vyjádřeného v Lm k příslušnému zářivému toku ve W .
Světelná účinnost indikuje efektivitu, se kterou je spotřebována elektrická energie přeměňována na světlo. Tato účinnost je udávána v lm / W nebo v lumenech na Watt.
Světelná účinnost LED svítidla je určujícím faktorem pro efektivitu osvětlení v závislosti na spotřebované energií to znamená čím je vyšší světelná účinnost svítidla (Lm) na jeden W spotřebované energie (Lm / W) tím je osvětlení efektivnější při nižší spotřebě energie.

Pozor! Mnohý si zaměňují světelnou účinnost ze světelním tokem (lm/W) , svítivostí, nebo měrným světelním … Otevřít

Světelný tok je fotometrická fyzikální veličina, která označuje světelnou energii, kterou světelný zdroj vyzáří za časovou jednotku, v tomto případě za 1 sekundu. Je to energie posuzována z hlediska citlivosti oka na různé vlnové délky světla. Základní jednotka: lumen, značka jednotky: lm

Svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost – označujeme písmenem I a její jednotka je kandela (cd). 1 cd odpovídá svítivosti jedné svíčky. Například žárovka o příkonu 100 W má svítivost přibližně 135 cd. LED žárovka se stejnou svítivostí má příkon zhruba … Otevřít

                                              

                   ATEX směrnice pro svítidla do výbušného prostředí.

Evropské směrnice 94/9/ES (dále zvané ATEX) sjednocuje značení a umožnuje volný pohyb zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, po území EU. Směrnice stanovuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zařízení určená pro použití ve výbušném prostředí. Výrobky jsou značeny kódem, který se skládá z následujících částí:

SKUPINY ZAŘÍZENÍ:

Směrnice rozděluje zařízení do dvou skupin. Skupina zařízení I zahrnuje zařízení určená pro použití v podzemních částech dolů a v částech instalací na povrchu dolů, které mohou … Otevřít

Předpis svítivosti podle normy EN 12464-1 pro jednotlivá pracoviště.
Údaje jsou uvádena v Luxech.

 

Administrativní prostory
zakládání dokumentů, kopírování atd. 300
psaní, psaní na stroji, čtení,zpracování dat 500
technické kreslení 750
pracovní stanice CAD 500
konferenční a zasedací místnosti 500
recepce 300
archivy 200

Obchodní prostory 
prodejní prostory 300
prostory u pokladen 500
balicí stoly 500

Místnosti pro odpočinek,hygienu a první pomoc
kantýny, spíže 200
odpočívárny 100
místnosti pro tělesná cvičení 300
šatny, umývárny, koupelny, toalety 200
místnosti pro nemocné 500
ošetřovny 500

Dopravní zóny
komunikační prostory a chodby 100
schodiště, eskalátory, pohyblivéchodníky150
nakládací rampy a místa 150

Dozorny
provozní místnosti, rozvodny 200
poštovní, faxové, telefonníústředny 500
Skladové prostory a chladírny
skladiště a zásobárny 100
expedice a balírny 300
Regálové sklady
uličky bez obsluhy 20
uličky s obsluhou 150
řídicí stanoviště 150 Skladové prostory … Otevřít

Blog